1
Bạn cần hỗ trợ?

Khóa học dành cho học người lớn

KHÓA HỌC LUYỆN THI TOEIC TẠI ETC 🌟 Chương trình luyện thi TOEIC của ETC được thiết kế khoa học, hiệu quả theo từng cấp độ, bám sát nội dung của chương trình TOEIC, giúp các học viên: ☑ Trong thời gian ngắn nhất nâng cao khả năng sử dụng và giao tiếp tiếng ...
 KHÓA HỌC LUYỆN THI IELTS CAM KẾT ĐIỂM ĐẦU RA  Đối tượng: Học sinh từ lớp 8 đến lớp 12  Cam kết tăng điểm theo lộ trình: Học viên sẽ tăng ít nhất từ 0.5 band đến 1 band sau mỗi cấp độ!  Học phí phù hợp với đa số học sinh.  Giảng viên: ...
https://www.youtube.com/watch?v=s-HU-Ihjt4Y&list=PLB0hyb6Ww_qBXxesOBUmgmeqHhoDbiilM
https://www.youtube.com/watch?v=umfIJEWJT4o&list=PLB0hyb6Ww_qDb9g1QqLO3QXHWmuOtzjpM
https://www.youtube.com/watch?v=umfIJEWJT4o&list=PLB0hyb6Ww_qDb9g1QqLO3QXHWmuOtzjpM